Υπηρεσίες

Ψυχολογική & Ψυχομετρική Αξιολόγηση

Κατά τη ψυχολογική αξιολόγηση γίνεται διερεύνηση των εκάστοτε αναγκών του παιδιού λαμβάνοντας υπόψιν τα θετικά του χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του , με στόχο τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ή/και στην πρόληψη πιθανών δυσκολιών σε συμπεριφορικό, ψυχοσυναισθηματικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό/μαθησιακό επίπεδο. Η αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε κάποια πιθανή διάγνωση, χωρίς όμως αυτό να είναι απαραίτητο.

Αξιοποιείται ένας συνδυασμός σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης (π.χ. εργαλεία αξιολόγησης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, γνωστικών/νοητικών ικανοητήτων, ερωτηματολόγια), και άτυπων κλινικών μεθόδων αξιολόγησης (π.χ. αξιολόγηση με βάση το παιχνίδι, κλινικές συνεντεύξεις, κλινικές παρατηρήσεις κ.α.).


Ομαδικά Προγράμματα - Βιωματικά Εργαστήρια

Τα ομαδικά προγράμματα μπορεί να απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς και προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας. Μέσα στην ομάδα τα άτομα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν κοινούς προβληματισμούς/ανησυχίες, αλλά και τρόπους διαχείρισης διάφορων δυσκολιών, σε ένα πλαίσιο όπου διασφαλίζεται ο αμοιβαίος σεβασμός και ενθαρρύνεται η αλληλοϋποστήριξη. Διενεργούνται επίσης διαδραστικές δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις.

Εξατομικευμένες Παρεμβάσεις

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ατομικών προγραμμάτων παρέμβασης στηρίζεται στα ερευνητικά δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας (ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις) και προσαρμόζεται ανάλογα με τις   εξατομικευμένες  ανάγκες του κάθε παιδιού/εφήβου και της οικογένειας.

Συμβουλευτική


Γονέων

Κατά τη συμβουλευτική διαδικασία οι γονείς μοιράζονται τις ανησυχίες τους σε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να νιώθουν ασφάλεια. Στόχος είναι η συνεργασία των γονέων με τη ψυχολόγο, έχοντας ως κοινό στόχο την ευημερία του παιδιού/εφήβου.


Παιδιών & Εφήβων 

Εκπαιδευτικών

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να ξεδιπλώσουν πτυχές και ικανότητες που δεν γνώριζαν ότι έχουν, να προβληματιστούν σχετικά με τις αξίες τους και τον τρόπο που θέλουν να ζουν τη ζωή τους, και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην εσωτερική γαλήνη.

Η συνεργατική συμβουλευτική με τους εκπαιδευτικούς αποσκοπεί στην από κοινού εύρεση αποτελεσματικών λύσεων που θα ενδυναμώσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού ως αρωγός στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποταθούν στη σχολική ψυχολόγο για συμβουλευτική με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους.

Τηλεϋπηρεσίες 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής τηλεϋπηρεσιών ψυχικής υγείας σε περιπτώσεις όπου το άτομο δεν μπορεί να μεταφερθεί στο χώρο εργασίας ( π.χ. λόγω κάποιας ασθένειας), ή σε περιπτώσεις όπου κατοικεί σε απομακρυσμένες περιοχές.